IT Outsourcing in Vietnam 2022: Do The Benefits Outweigh The Risks?

Table of Contents5 Benefits Of IT Outsourcing To Vietnam1. Cost saving2. Access to qualified IT human resources3. Keeping pace with new technologies4. Access to dedicated end-to-end IT services5. Open and stable business environmentDisadvantages Of IT Outsourcing To Vietnam1. English is not a native language2. Time DifferenceKey TakeawaysAbout LQA   Since the launch of the economic…

Details

5 Lý Do Tại Sao Nên Thuê Ngoài Dịch Vụ Testing

Table of Contents1. Hiệu quả về chi phí 2. Cải thiện chất lượng kiểm thử Lợi ích về nguồn nhân lực Đa dạng phương pháp kiểm thử Tiếp cận nhiều luồng quan điểm 3. Giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường 4. Giảm rủi ro mâu thuẫn nội bộ 5. Tập trung vào lĩnh vực cốt lõi Lựa chọn đối tác…

Details